Daily Archives: March 21, 2016

Spania historie

Published by:

065cu-belmonte-burg-1600125

Spania er i dag en mektig nasjon, som blant annet har Europas femte sterkeste økonomi, og som for øvrig også har mye de skulle ha sagt når avgjørelser i verdenssamfunnet blir gjort. Men veien dit har vært lang, og landet har vært igjennom en rekke ulike perioder med både storhetstider og nedgangstider. Det var spesielt på 1500-tallet at Spania hadde en dominerende posisjon i Europa, med sitt mektige kongedømme og store militære tropper. I dag er det nok et langt mer fredelig styre i Spania, som for øvrig har vokst frem som en av verdens aller største turistdestinasjoner.

Spania frem til og under middelalderen

Spania har som resten av Europa en historie som bærer preg av mye krig, erobringer og beboelse av ulike folkeslag. Både romerne og araberne forsøkte seg flere ganger på å innta Spania, og lyktes flere ganger også med dette. Det gjorde at det på 1200-tallet ble nødvendig å splitte Spania inn i flere stater, der det primært var maurerne og araberne som kontrollerte hver sine deler. Dette preget også den spanske økonomien, som følgelig ble redusert i forhold til enkelte naboland ettersom splittelsen internt i landet var stor. Allikevel vokste Spania frem som en virkelig stormakt utover 1400-tallet, mye takket være kolonisering i Amerika.

Det var nemlig på slutten av 1400-tallet at Spania igjen ble samlet til én enkelt stat, etter at de tidligere erobrede delene av landet ble gjenreist under spansk kongedømme. I årene som fulgte var det spanske kongedømmet svært aktive med å markere sin nye posisjon for omverdenen, noe som blant annet førte til utallige kriger med naboland som Frankrike, samtidig som spanjolene stadig dannet nye kolonier utenfor selve Europa. Skattelegging av disse koloniene var en viktig inntektskilde for Spania på den tiden, og storhetstiden varte utover 1500-tallet.

Selv om økonomien var bedre og Spania hadde en dominerende posisjon i Europa, så var det også flere perioder med nedgangstid, sult og krig som preget befolkningen. Jordbruk var den primære arbeidsretningen i landet, selv om matjorden var langt fra like fruktbar som i enkelte av nabolandene. I de påfølgende årene var Spania involvert i en rekke kriger, blant annet i trettiårskrigen, revolusjonskrigene og Napoleonskrigene. Førstnevnte førte til at de mistet Portugal som i mange år hadde vært under spansk kontroll.

Spania i moderne tid

L'Oceanografic,_Valencia,_Spain_2_-_Jan_07-cropped

Også på 1900-tallet preges den spanske historien av krig, krig og atter krig. Spania var riktignok nøytral under første verdenskrig, men ble allikevel delvis involvert her. I forkant av borgerkrigen som varte fra 1936 til 39 var det spanske styret også preget av diktatur, noe befolkningen naturligvis ikke satt pris på. Det var blant annet årsaken til den tre år lange borgerkrigen, som varte helt frem til andre verdenskrig ble utløst. Spanias opptreden under krigen gjorde blant annet at landet ble nektet å bli en del av FN, som for øvrig ble etablert etter krigens slutt.

Det var først i 1975 at Spania ble et demokrati, og dette er et viktig årstall for spansk historie. Siden den gang har landet hatt en blomstrende vekst, som for alvor tok av på midten av 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, da landet opplevde en økonomisk vekst som fortsatte i tiår etter tiår helt til den dag i dag, da Spania kan kalle seg den femte største økonomiske makten i Europa.