Author Archives: Ellen92

Leiebiler Spania

Published by:

rentacar

 

Spania er en av verdens aller største turistdestinasjoner, og landet tar imot nærmere 60 millioner turister hvert eneste år. Omkring én million av disse er nordmenn, og på ferie i Spania vil man gjerne oppleve mest mulig. Derfor anbefaler vi leiebil i Spania og vi skal her presentere de ulike leiebilselskapene i Spania med både lokale og internasjonale tilbydere.

Goldcar

Goldcar er en spansk tilbyder av leiebil, og er ifølge selskapet egne nettsider en av de største på nettopp dette i Spania. Selskapet ble etablert for over 30 år siden, og har hele 55 destinasjoner med bilutleie fordelt over flyplasser og andre kjente turiststeder i hjemlandet – i tillegg til på spanske øyer som på Kanariøyene. Totalt har Goldcar en flåte bestående av over 40 000 leiebiler, der nærmere 70 prosent av disse blir fornyet hvert eneste år. Med andre ord kan du være sikker på at du får en bil av høy kvalitet!

Centauro

centauro-2a8116225e5cb0846689441bc1d2c5b9Også Centauro er en spansk tilbyder av leiebil, som siden etableringen i 1973 har opparbeidet seg et godt rykte i Spania. Det hele begynte med en enkel filial i den lille byen Benidorm, og fra den gang frem til i dag har selskapet skaffet seg en flåte bestående av nærmere 12 000 kjøretøy av ulik standard. Selskapet tilbyr også varebiler og leiebiler med opptil 9 seter, samtidig som bilflåten kontinuerlig blir fornyet.

Sol Mar

Sol Mar er den tredje spanske tilbyderen vi skal se nærmere på i denne artikkelen. Også dette har blitt et stort selskap etter å ha begynt i det små, selv om Sol Mar fortsatt er noe mindre enn de to overnevnte spanske tilbyderne av leiebil. Sol Mar holder stort sett til på flyplasser rundt om i Spania, med de fleste storbyer dekker, i tillegg til en rekke mindre turistbyer og steder.

Avis

Avis er et av verdens største leiebilselskaper, og med en historie så langt tilbake som til 1946 er det også et av de eldste. Oppstarten var i bilbyen Detroit, og siden den gang har Avis sitt nettverk ekspandert til over 170 land på hele kloden – deriblant Spania. Ifølge sine egne nettsider har de over 400 000 biler på verdensbasis, som kan leies fra nesten 5000 destinasjoner og filialer. Det gjør at Avis er en av de største på nettopp bilutleie, også i Spania.

Hertz

maxresdefault

Hertz er et annet bilutleieselskap som ble etablert i USA, og som per i dag har sitt hovedkontor i delstaten Florida. Hertz finnes i over 150 land, med nærmere 9000 filialer for leiebil. Antallet biler i flåten til Hertz er ukjent, men man snakker definitivt om et sekssifret tall her. I Spania tilbyr Hertz leiebil på alle de populære turistdestinasjonene inkludert Malaga, – gjerne med flere filialer både på flyplassen og i sentrum av byene. Hertz ble etablert så langt tilbake som i 1918.

Europcar

Europcar er en av de store europeiske selskapene som driver med bilutleie, og dette selskapet har sitt opphav i Frankrike fra 1949. I dag har selskapet over 200 000 leiebiler som tilbys i over 140 land på verdensbasis, med Spania som et av de landene der de har aller flest kontorer. Enten du besøker storbyer som Barcelona og Madrid, eller mindre byer langs den spanske solkysten, så kan du være sikker på at Europcar tilbyr leiebil på stedet.

Spania historie

Published by:

065cu-belmonte-burg-1600125

Spania er i dag en mektig nasjon, som blant annet har Europas femte sterkeste økonomi, og som for øvrig også har mye de skulle ha sagt når avgjørelser i verdenssamfunnet blir gjort. Men veien dit har vært lang, og landet har vært igjennom en rekke ulike perioder med både storhetstider og nedgangstider. Det var spesielt på 1500-tallet at Spania hadde en dominerende posisjon i Europa, med sitt mektige kongedømme og store militære tropper. I dag er det nok et langt mer fredelig styre i Spania, som for øvrig har vokst frem som en av verdens aller største turistdestinasjoner.

Spania frem til og under middelalderen

Spania har som resten av Europa en historie som bærer preg av mye krig, erobringer og beboelse av ulike folkeslag. Både romerne og araberne forsøkte seg flere ganger på å innta Spania, og lyktes flere ganger også med dette. Det gjorde at det på 1200-tallet ble nødvendig å splitte Spania inn i flere stater, der det primært var maurerne og araberne som kontrollerte hver sine deler. Dette preget også den spanske økonomien, som følgelig ble redusert i forhold til enkelte naboland ettersom splittelsen internt i landet var stor. Allikevel vokste Spania frem som en virkelig stormakt utover 1400-tallet, mye takket være kolonisering i Amerika.

Det var nemlig på slutten av 1400-tallet at Spania igjen ble samlet til én enkelt stat, etter at de tidligere erobrede delene av landet ble gjenreist under spansk kongedømme. I årene som fulgte var det spanske kongedømmet svært aktive med å markere sin nye posisjon for omverdenen, noe som blant annet førte til utallige kriger med naboland som Frankrike, samtidig som spanjolene stadig dannet nye kolonier utenfor selve Europa. Skattelegging av disse koloniene var en viktig inntektskilde for Spania på den tiden, og storhetstiden varte utover 1500-tallet.

Selv om økonomien var bedre og Spania hadde en dominerende posisjon i Europa, så var det også flere perioder med nedgangstid, sult og krig som preget befolkningen. Jordbruk var den primære arbeidsretningen i landet, selv om matjorden var langt fra like fruktbar som i enkelte av nabolandene. I de påfølgende årene var Spania involvert i en rekke kriger, blant annet i trettiårskrigen, revolusjonskrigene og Napoleonskrigene. Førstnevnte førte til at de mistet Portugal som i mange år hadde vært under spansk kontroll.

Spania i moderne tid

L'Oceanografic,_Valencia,_Spain_2_-_Jan_07-cropped

Også på 1900-tallet preges den spanske historien av krig, krig og atter krig. Spania var riktignok nøytral under første verdenskrig, men ble allikevel delvis involvert her. I forkant av borgerkrigen som varte fra 1936 til 39 var det spanske styret også preget av diktatur, noe befolkningen naturligvis ikke satt pris på. Det var blant annet årsaken til den tre år lange borgerkrigen, som varte helt frem til andre verdenskrig ble utløst. Spanias opptreden under krigen gjorde blant annet at landet ble nektet å bli en del av FN, som for øvrig ble etablert etter krigens slutt.

Det var først i 1975 at Spania ble et demokrati, og dette er et viktig årstall for spansk historie. Siden den gang har landet hatt en blomstrende vekst, som for alvor tok av på midten av 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, da landet opplevde en økonomisk vekst som fortsatte i tiår etter tiår helt til den dag i dag, da Spania kan kalle seg den femte største økonomiske makten i Europa.

Økonomi og næringsliv i Spania

Published by:

CR6CPY Spanish and EU flag and euro banknotes

Spania har tradisjonelt sett hatt en sterk økonomi og et variert næringsliv, men har som de fleste andre europeiske land vært igjennom både oppgangstider og nedgangstider. I skrivende stund er økonomien til Spania den fjortende største i verden, og den femte største på vårt eget kontinent. Spania er en stor eksportør av blant annet metall og tekstiler, samt motoriserte kjøretøy og lignende produkter. Den største importvaren til Spania er i form av råolje, selv om landet i nyere tid har satset tungt på fornybar energi først og fremst i form av vannkraft.

Spanias økonomi i dag

Spania har i dag en fornuftig og sunn økonomi, som for alvor begynte å vokse på midten av 90-tallet. Foruten om den internasjonale finanskrisen som preget de fleste på slutten av 2000-tallet, så har Spanias økonomi opplevd årlig vekst. I snitt har den økonomiske veksten de siste tiårene vært på hele 3,5 prosent, noe som er ganske imponerende sammenlignet med mange andre europeiske nasjoner. Dette har også ført til at arbeidsledigheten i Spania har en kurve som peker nedover, selv om det fortsatt er nokså mørke tall på akkurat dette punktet. I skrivende stund ligger Spanias BNP (bruttonasjonalprodukt) på i overkant av 1000 milliarder euro, og produktet holder seg forholdsvis stabilt.

Næringslivet i Spania

Fra gammelt av så er det jordbruk som har vært hovedproduksjonen til det spanske folk, og følgelig har dette også preget økonomien til landet. Det er ikke dermed sagt at jordbruk ikke er viktig den dag i dag, men for økonomien så er det først og fremst vinproduksjon og storproduksjon av mat til eget forbruk som preger jordbruket. Utover dette så er også både skogbruk og fiske en viktig del av næringslivet i Spania, der sistnevnte faller veldig naturlig med landets lange kystlinje mot Atlanterhavet i Nord og Middelhavet i sør/øst.

imago64188701h

Eksport av metall er også en av de viktigste delene av næringslivet i Spania i dag. I skrivende stund har landet nærmere 4000 aktive gruver, med forekomster av ulike mineraler. Primært er det kull og jernmalm som har vært viktig for Spanias økonomi i flere århundrer, noe det fortsatt er den dag i dag sammen med kobber og gull. Også annen industriarbeid er viktig i Spania, der over 30 prosent av de yrkesaktive i landet jobbet innenfor industri (bygg, kraft, gruvedrift og så videre) i 2014.

Storsatsing på energi og turisme

I moderne tid har Spania satset hardt på fornybar energi, ettersom import av energi har vært en stor utgiftspost for den spanske økonomien i mange år. Nå har Spania blitt en av landets ledende produsenter av vindkraft, men det krever mye bruk av kull og petroleum – og i liten grad vannkraft. Allikevel har denne storsatsingen på energi gjort at utgiftene til innkjøp av energi har blitt redusert de seneste årene, slik at landet har blitt mer selvforsynt og bedret økonomien av den grunn.

Til sist må det også nevnes at Spania er avhengig av turismen for å få økonomien til å gå rundt. Hvert eneste år tar Spania imot nærmere 60 millioner turister, som legger igjen veldig mye penger i landet. Omtrent én million av disse er nordmenn.

http://www.spaniaguide.no/spania/okonomi-og-naeringsliv-spania/

Kjøre- og trafikkregler i Spania

Published by:

Traffic jam, downtown Port of Spain

Spania er et populært land å feriere i, og mange nordmenn foretrekker å ha leiebil slik at man enkelt kan ta seg rundt i den byen man oppholder seg i, eller kanskje legge ut på en såkalt «road trip» mellom de ulike byene i Spania. Uansett hvor eller når du skal kjøre med leiebil i Spania, så er du nødt til å være klar over de gjeldende kjøre- og trafikkreglene i landet. Ettersom Spania er et EU-land er det stort sett ganske greit for en kjørevant nordmann, men noen punkter er det uansett verdt å bite seg merke i når man skal kjøre med leiebil i Spania.

Regler for kjøring med leiebil i Spania

traffic-spainFør du i det hele tatt tenker på å leie bil i Spania, må du sjekke at du har de grunnleggende dokumentene som er nødvendige. For å leie bil må du være minst 21 år gammel og hatt førerkort i minst ett år, men utover dette så holder det å ha vanlig norsk førerkort. I tillegg til dette trenger du gyldig ID, som for nordmenn kun er et pass. Du må også ha dokumentasjon på at du har forsikring dersom du ikke tegner dette ved leiebil. På samme måte som i Norge så er det påbudt med refleksvest og varseltrekant i bilen, men dette er vanligvis standard ved leie av bil.

Grunnleggende kjøre- og trafikkregler i Spania

Kjørereglene i Spania er stort sett tilsvarende de norske, med noen justeringer og ulik praktisering. På motorvei så skal filene mot venstre kun benyttes til forbikjøringer, og du har plikt til å slippe inn biler som kommer fra en innkjøringsfil fra høyre. Det er også et krav om at du holder en avstand på minst 50 meter til bilen foran, og bruk av setebelter er påbudt både når man sitter foran og bak. Barn som er lavere enn 135 cm må ha barnesete dersom de skal sitte foran.

Når det gjelder fartsgrensene i Spania, så kan man kjøre i maksimalt 90 km/h på landevei (100 km/h dersom det er to filer). For motorveier er fartsgrensen som regel 120 km/h, mens det i tettbygde strøk er 50 km/h som gjelder. Husk for øvrig at egen skilting kan gjelde. Det er stort sett greit å tolke skiltingen i Spania, selv om stedsnavn og lignende ofte kun er på spansk. Når det gjelder bøter i Spania, så er det hyppige kontroller både av fart og promille. Med leiebil kan du bli bedt om å betale boten på stedet, og du kan faktisk få 50 prosent avslag dersom den betales på denne måten.

Parkering i Spania

ARCOTEL_Hotels_ParkenParkering i Spania er stort sett veldig greit, ettersom det i de fleste byer er innført et «blå sone»-system som betyr at du kan parkere der i maksimalt to timer mellom 08:00 til 20:00 (variasjoner kan forekommer). For å parkere her er du dog nødt til å ha et parkeringsoblat som kan hentes hos politiet, hos turistinformasjon eller hos leiebilselskapet. Det er også mange parkeringshus i de største byene, og enkelte private parkeringsanlegg slik man er vant med fra de fleste byer i Norge.

Populære byer

Published by:

Spanien-1000x429

 

Solrike Spania er et populært land å feriere i, med alt fra den høytliggende innlandshovedstaden Madrid til bade- og fotballbyen Barcelona som to av de mest populære reisemålene. Men Spania kan by på så mye mer enn disse to storbyene, og spesielt med leiebil kan man oppdage mesteparten av Spanias solkyst i løpet av en ferie. Her er de seks mest populære byene i Spania der man bør feriere med leiebil.

Barcelona

Barcelona er en selvskreven by på denne listen. Det er ikke bare den nest største byen i Spania, men det er også den mest populære turistdestinasjonen i hele Spania. Barcelona ligger langs kysten i det nordøstlige Spania, og kan by på flotte bademuligheter, et herlig og behagelig klima og massevis av severdigheter. For mange er Barcelona synonymt med deres verdensberømte fotballag, men byen kan tilby så mye mer enn som så – både historie, fornøyelsesparker, shoppingmuligheter og et ytrende folkeliv er bare noe av det man kan oppleve i Barcelona, som for øvrig er en veldig stor by og derfor best oppleves med leiebil.

Madrid


Mange tenker at Spania bare er sol og varmt badevann i form av Middelhavet, men reiser man til innlandsbyen og hovedstaden Madrid, så er dette mangelvare. Madrid ligger nemlig flere hundre meter over havet, og er følgelig en av kontinentets mest høytliggende hovedsteder. Klimaet er allikevel varmt og behagelig, samtidig som også hovedstaden har et berømt fotballag i form av Real Madrid. Med leiebil i Madrid kan du enkelt ta deg til alle severdighetene i byen, og til de mange nærliggende landsbyene og koselige områdene i områdene rundt hovedstaden.

Granada

Granada er det optimale reisemålet i Spania for deg som vil ha opplevelser og severdigheter. Byen ligger på bunnen ved fjellkjeden Sierra Nevada i det sørlige Spania, og byr på unik historie, spektakulær utsikt, frodig natur og mektige fjellklipper. Middelalderborgen som vokter over byens sentrum fra en liten høyde er den største turistattraksjonen i Granada, som for øvrig er en bra base for deg som vil oppleve det sørlige Spania med leiebil. Byen er forholdsvis kompakt og trang, men leiebil er uansett gunstig når man vil oppleve de mange nærliggende severdighetene og naturlige attraksjonene.

Sevilla

Sevilla er en by i det sørlige Spania, som heller ikke ligger langs kystlinjen til landet. Det omtales av mange som den vakreste byen i landet, med sine gamle bygater og det varierende fargemønsteret som preger bygningene i sentrum. Sevilla er også kjent for sitt yrende natteliv, slik at mange unge mennesker tar turen hit for å feste. Da er kanskje ikke leiebil nødvendig, men for deg som vil oppleve Andalusia-regionen i Spania, så er Sevilla en utmerket base for en leiebil-ferie. Blant annet er ikke avstanden over til Portugal lang, og ned til den spanske solkysten er det bare en kort kjøretur.

Valencia

En annen skikkelig storby i Spania er Valencia, som ligger i den østlige delen av landet. Avstanden opp til Barcelona er ikke veldig lang, og på samme måte som sistnevnte er også Valencia en kystby. Byen er en viktig universitetsby med mye forskning og den slags, samtidig som byen kan by på flere menneskeskapte kunstverk som turistattraksjoner. Det er også en livlig by i form av kulturelle arrangementer, med alt far utstillinger til konserter og festivaler. Med sin sentrale beliggenhet på den østlige kystlinjen av Spania er det dessuten en utmerket base for å oppleve Spania med leiebil.

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela er nok ikke en by de fleste nordmenn har hørt om, men det er en historisk by i form av at det var avslutningstedet for pilegrimsreiser for mange århundrer siden. Følgelig er det mye kristen historie i denne byen, som man blant annet kan se gjennom den omfattende kirken som virkelig er byens stolthet. For den historieinteresserte så vil et besøk til Santiago de Compostela være obligatorisk når man er på bilferie i Spania. Byen ligger for øvrig på nordkysten av Spania.

 

Leiebil Spania

Published by:

arwe-carbutler

Å feriere i Spania er meget populært for nordmenn, noe som nok først og fremst skyldes landets behagelige klima langs den sørøstlige kysten – ofte bare omtalt som Spanias solkyst. Men Spania er et stort land med mange ulike byer, der man gjerne vil ønske å oppleve så mye som mulig i løpet av en enkelt ferie. Følgelig er leiebil den beste måten å oppleve Spania på, da man enkelt kan ta seg fra by til by i det solrike landet. Her følger våre beste tips når du skal leie bil i Spania.

Generelt om å kjøre bil i Spania

Kjøring i Spania kan på mange måter sammenlignes med kjøring i Norge. Veinettet mellom de store byene er godt utviklet, og Spania har over 160 000 kilometer med vei. På landeveiene kan standarden være noe dårligere, med fjell som byr på svinger, tuneller og det som ellers hører til en landevei. Man må regne med å betale bompenger for å kjøre på motorveiene, og utover dette er det stort sett uproblematisk med leiebil i Spania. Vær dog forberedt på trafikkork i de store byene!

Krav til leie av bil og restriksjoner

Insurance-dice-copyFor å leie bil i Spania må du være minst 21 år gammel, men det holder med vanlig norsk førerkort. Utover dette så står de ulike leiebilselskapene fritt til å selv justere aldersgrensene, som blant annet kan variere avhengig av bilen man skal leie. Det anbefales at man sjekker forsikringsvilkårene i avtalen, og at man har egen egnet forsikring når man skal ha leiebil i utlandet. De fleste bilene du leier i Spania kan man ta over grensen til andre EU-land, slik at du kan besøke både Portugal og Frankrike med leiebilen din uten videre restriksjoner.

Bensinstasjoner i nærheten av motorveiene har døgnåpent, mens de fleste andre stasjoner stenger klokken 20 om kvelden. Kortbetaling er dog som regel alltid tilgjengelig. Sjekk også med bilutleieren hvilke vilkår som gjelder for drivstoffylling, og om bilen du kjører har en bensin- eller dieselmotor.

Generelle trafikkregler i Spania

Trafikkreglene i Spania følger det vanlige EU-systemet, som også er praktisert i Norge. Følgelig er det ingen unike regler å tenke på her, og skiltingen er stort sett forståelig selv om det ofte er på spansk. Fartsgrensene i Spania er 50 km/h i tettbygde strøk, 90 km/h på landevei og 120 km/h på motorvei. Når det kommer til parkering så er dette regulert i de fleste storbyer, gjennom et europeisk system som kalles «blå sone». Her skal du se etter skilter påført teksten «Zona Azul», som betyr at du kan parkere her i inntil 2 timer.

Men for å gjøre det, så er du nødt til å ha et parkeringsoblat som du kan hente på hoteller, politistasjoner og hos enkelte tilbydere av leiebil. Utover dette så er parkering også tilgjengelig i parkeringshus i de fleste storbyene i landet. Husk at fremkommeligheten i store byer som Barcelona og Madrid ofte er begrenset og knotete i den verste turistsesongen av året.

Kilder:

Billig og best leiebil

Leiebil Spania

Bilutleie i Spania