Økonomi og næringsliv i Spania

Spania har tradisjonelt sett hatt en sterk økonomi og et variert næringsliv, men har som de fleste andre europeiske land vært igjennom både oppgangstider og nedgangstider. I skrivende stund er økonomien til Spania den fjortende største i verden, og den femte største på vårt eget kontinent. Spania er en stor eksportør av blant annet metall og tekstiler, samt motoriserte kjøretøy og lignende produkter. Den største importvaren til Spania er i form av råolje, selv om landet i nyere tid har satset tungt på fornybar energi først og fremst i form av vannkraft.

Spanias økonomi i dag

Spania har i dag en fornuftig og sunn økonomi, som for alvor begynte å vokse på midten av 90-tallet. Foruten om den internasjonale finanskrisen som preget de fleste på slutten av 2000-tallet, så har Spanias økonomi opplevd årlig vekst. I snitt har den økonomiske veksten de siste tiårene vært på hele 3,5 prosent, noe som er ganske imponerende sammenlignet med mange andre europeiske nasjoner. Dette har også ført til at arbeidsledigheten i Spania har en kurve som peker nedover, selv om det fortsatt er nokså mørke tall på akkurat dette punktet. I skrivende stund ligger Spanias BNP (bruttonasjonalprodukt) på i overkant av 1000 milliarder euro, og produktet holder seg forholdsvis stabilt.

Næringslivet i Spania

Fra gammelt av så er det jordbruk som har vært hovedproduksjonen til det spanske folk, og følgelig har dette også preget økonomien til landet. Det er ikke dermed sagt at jordbruk ikke er viktig den dag i dag, men for økonomien så er det først og fremst vinproduksjon og storproduksjon av mat til eget forbruk som preger jordbruket. Utover dette så er også både skogbruk og fiske en viktig del av næringslivet i Spania, der sistnevnte faller veldig naturlig med landets lange kystlinje mot Atlanterhavet i Nord og Middelhavet i sør/øst.

imago64188701h

Eksport av metall er også en av de viktigste delene av næringslivet i Spania i dag. I skrivende stund har landet nærmere 4000 aktive gruver, med forekomster av ulike mineraler. Primært er det kull og jernmalm som har vært viktig for Spanias økonomi i flere århundrer, noe det fortsatt er den dag i dag sammen med kobber og gull. Også annen industriarbeid er viktig i Spania, der over 30 prosent av de yrkesaktive i landet jobbet innenfor industri (bygg, kraft, gruvedrift og så videre) i 2014.

Storsatsing på energi og turisme

I moderne tid har Spania satset hardt på fornybar energi, ettersom import av energi har vært en stor utgiftspost for den spanske økonomien i mange år. Nå har Spania blitt en av landets ledende produsenter av vindkraft, men det krever mye bruk av kull og petroleum – og i liten grad vannkraft. Allikevel har denne storsatsingen på energi gjort at utgiftene til innkjøp av energi har blitt redusert de seneste årene, slik at landet har blitt mer selvforsynt og bedret økonomien av den grunn.

Til sist må det også nevnes at Spania er avhengig av turismen for å få økonomien til å gå rundt. Hvert eneste år tar Spania imot nærmere 60 millioner turister, som legger igjen veldig mye penger i landet. Omtrent én million av disse er nordmenn.

http://www.spaniaguide.no/spania/okonomi-og-naeringsliv-spania/